Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości w dniu 05-06-2019 r. o godz. 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Szymański na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-06-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę pod adresem Toruńska 64A, w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja odrębnej własności lokalu o powierzchni użytkowej…

Więcej