Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Adam Szymański

informuje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Szymański jest organem egzekucyjnym prowadzącym postępowania egzekucyjne i podejmującym inne przewidziane ustawami czynności. Kancelaria mieści się przy ul. Niedźwiedziej 7 w Bydgoszczy (wejście vis-à-vis wjazdu do urzędu miasta), w odległości ok. 200m od Sądu Rejonowego i Okręgowego.  Naprzeciwko Sądu (100m od kancelarii) znajduje się duży wielopoziomowy parking.

Informujemy, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Szymański jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach pełnionej funkcji.
Rolę Inspektora Ochrony Danych w kancelarii pełni Pan Roman Kwieciński.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się  mailowo, na adres: iod.bydgoszcz.003@komornik.pl, listownie, telefonicznie lub bezpośrednio, w godzinach pracy kancelarii.

Godziny pracy kancelarii

Pn., Śr. – Pt. – 8.00 do 15.30
Wt. – 8.00 do 16.00
Sob. – Nd. – zamknięte

Godziny przyjęć interesantów

Komornik przyjmuje osobiście we wtorki w godz. od 9.00 do 16.00.

Adres kancelarii

ul. Niedźwiedzia 7/3, Bydgoszcz

tel. 52 321 31 34

Nr Rachunku Bankowego

29 1050 1139 1000 0092 2600 2484
BANK: ING Bank Śląski S.A.

Właściwość miejscowa komornika:

Komornik Sądowy Adam Szymański na wniosek wierzyciela prowadzi postępowania egzekucyjne:

  • Przeciwko dłużnikom mieszkającym w rewirze Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (cały powiat bydgoski i miasto Bydgoszczy).

Jak dojechać do kancelarii komorniczej przy ul. Niedźwiedziej 7

Obwieszczenia o licytacjach

Komornik Sądowy Adam Szymański