Informacje dla dłużnika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Szymański

Komornik Sądowy informuje:

Komornik Sądowy jest organem egzekucyjnym działającym na wniosek wierzyciela, a egzekucję prowadzi na podstawie tytułu wykonawczego.
Wszelkich informacji na temat prowadzonych postępowań udzielą Państwu pracownicy kancelarii w godzinach jej otwarcia.

Jak dokonać wpłaty?

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy komornika, przekazem pocztowym lub w kasie kancelarii. Wpłacając na rachunek komornika lub przekazem pocztowym proszę o wskazanie sygnatury sprawy w tytule przelewu (w wysyłanych pismach Komornik wskazuje ją w lewym górnym rogu „KM…, KMP…, KMS…”)